Pravila igre pikado

PIKADO PRAVILAPravila

Članak 1.

Prostor potreban za normalno odvijanje igre pikado je zamišljeni ili tehnički odvojen prostor dimenzija 1,20 m širine i 3,75 m dužine.

Članak 2.

U prostoru smije se nalaziti samo natjecatelj koji u tom trenutku baca strelice i eventualno član rukovodstva turnira.
Protivnički natjecatelj mora se nalaziti iza natjecatelja koji baca i udaljen najmanje 1 metar.

Članak 3.

Ekipu čine 5 (pet) igračica.

Članak 4.

Svaka pojedina takmičarka baca po (9) strelica(3 x 3) te se zbraja ukupan učinak pogođenih poena.

EKIPNI rezultat je zbroj svih (5) pojedinačno postignutih rezultata pojedine ekipe.

POBJEDNIK je ekipa koja u ukupnom zbroju svih (5)takmičarki postigne najviše poena. Ako je kod (2)ili više ekipa isti rezultat ide se u PRIPETAVANJE ,po  jedna takmičarka baca (3) strelice dok se ne dobije BOLJA.

Članak 5.

Udaljenost od mete prilikom bacanja je 2.5 metara.

Članak 6.

Voditelji ekipa IMENA i redoslijed bacanja u svojoj ekipi prijavljuju VODITELJU TAKMIČENJA (15 min.)prije početka utakmice.

Redoslijed nastupanja ekipa izvlači se iz šešira prije početka utakmice.

Članak 7.

Natjecateljima koji sudjeluju u igri zabranjeno je udaljavanje iz prostora za igru.

Članak 8.

U slučaju kad postoje problemi u mjerenju udaljenosti linije bacanja, koristi se određivanje udaljenosti mjerenjem dijagonale. Eventualne korekcije udaljenosti mete moraju se obaviti prije početka susreta. Žalbe uložene poslije se ne uvažavaju.

Članak 9.

Tijekom igre natjecatelji ne smiju prelaziti startnu liniju. Dozvoljeno je nagnuti se tijelom preko linije bacanja. Dozvoljeno je stajati lijevo ili desno iza zamišljenog produžetka linije bacanja.

Članak 10.

Natjecateljima je dopušteno korištenje vlastitih strelica ako zadovoljavaju sljedeće uvjete:

  • moraju imati elastične plastične vrhove koji im omogućavaju da ostanu zabijene u meti,
  • ukupna masa strelice ne smije prelaziti 20 grama,
  • ukupna dužina strelice ne smije prelaziti 16 cm.

Objavljeno

u

,

autor/ica