Pravila igre potezanje konopa

PravilaPRAVILA NATJECANJA POTEZANJE KONOPA

Članak 1.
Dužina užeta iznosi 32 metra. Debljina užeta 28 do 42 mm.

Na sredini uže j eoznačeno zastavicom (može se naknadno vezati) crvene boje.


Članak 2.

Oznake na tlu:

uže
Put koji zastavica mora proći od centra da bi jedna ekipa pobjedila drugu iznosi 180 cm.
Članak 3.
Naredbe suca:

  • Digni uže!
  • Zategni uže

Obije ruke suca su u zraku, te rukom pokazuje koja strana mora popustiti uže.
Kada je zastavica na centru zviždaljkom se daje znak za početak.

Članak 4.
Pobjednik je ekipa koja prva privuče zastavicu do crte na svojoj strani.

Sudac zviždaljkom označuje kraj.
Članak 5.
Natjecanje se odvija po kup sistemu na 2 (dva) dobivena povlačenja.
Članak 6.
Ekipu čine 9 (devet) natjecatelja i to 6 (šest) muških i 3 (tri) ženska natjecatelja.

Članak 7.

Zadnji natjecatelj koji drži uže može biti vezan konopom.

Članak 8.

Broj rezervnih takmičara može biti od 3 (tri) do 5 (pet) članova.

Promjene takmičara odvijaju se između povlačenja užeta, poštujući raspored iz Članka 6 ovih pravila.

Članak 9.

Natjecanje se može odvijati na tvrdoj podlozi (asfalt, beton ili druge), te je dozvoljena upotreba tenisica i druge obuće.

Članak 10.

Prije povlačenja ždrijebom se biraju strane uz prisutnost vođa ekipa.

Članak 11.

Poslije prvog povlačenja odmor traje 2 (dvije) minute, a poslije drugog 5 (pet) minuta.

Odmor između 2 kola traje 5 (pet) do 10 (deset) minuta – po dogovoru.

 


Objavljeno

u

,

autor/ica