Pravila stolni tenis

Pravila

STOL

  • Gornja površina stola – površina igranja – je pravokutnik 2,74 m dugačak i 1,525 m širok, postavljena vodoravno 76 cm iznad poda.
  • Površina igranja ne uključuje okomite stranice gornjeg dijela stola.
  • Površina igranja može biti od bilo kojeg materijala, takve kvalitete da standardna loptica puštena s visine od 30 cm odskoči oko 23 cm.

 • Površina igranja treba biti jednolično tamne boje, bez sjaja ali s bijelom uzdužnom linijom 2 cm širokom uz svaki rub od 2,74 m i bijelom krajnjom linijom, 2 cm širokom, uz svaki rub od 1,525 m.
 • Površina igranja podijeljena je u dva jednaka polja s okomitom mrežom, paralelnom s krajnjim linijama i mora biti neprekinuta na čitavoj površini svakog polja.
 • Za igru parova, svako je polje podijeljeno u dva jednaka polupolja s bijelom središnjom linijom 3 mm širokom, koja je paralelna s uzdužnim linijama; središnja linija se smatra dijelom desnog polupolja.

 

MREŽA

 • Mreža u kompletu sastoji se od mreže, dijela za pričvršćivanje, stalaka, uključujući i spone za učvršćivanje za stol.
 • Mreža je razapeta na uzici koja je na svakom polju pričvršćena na uspravnom držaču visokom 15,25 cm i udaljenom od uzdužne linije 15,25 cm.
 • Vrh mreže mora cijelom svojom dužinom biti 15,25 cm iznad površine igranja.
 • Donji kraj mreže mora cijelom svojom dužinom biti što je moguće bliže površini igranja, a njezini krajevi što je moguće bliže držačima.

 

LOPTA

 • Lopta je okrugla, promjera 40 mm.
 • Lopta mora biti teška 2,7 g.
 • Lopta je izrađena od celuloida ili sličnog plastičnog materijala, mora biti bijele ili narančaste boje bez sjaja.

 

REKET

 • Reket može biti bilo koje veličine, oblika ili težine, ali plohe reketa moraju biti krute i ravne.
 • Najmanje 85% debljine plohe reketa mora biti od prirodnog drva; ljepljivi sloj unutar reketa može biti pojačan vlaknastim materijalima kao ugljičnim vlaknima, staklenim vlaknima ili prešanim papirom, ali ne može biti deblji od 7,5% ukupne debljine odnosno 0,35 mm, zavisno što je manje.
 • Strana plohe koja se upotrebljava za udaranje lopte mora biti prekrivena ili običnom nazubljenom gumom sa zupcima prema van, ukupne debljine ne veće od 2 mm – uključujući i ljepilo, ili sendvič gumom sa zupcima prema van ili prema unutra, ukupne debljine – uključujući i ljepilo – ne veće od 4 mm.
 • Obična nazubljena guma je jedan sloj nespužvaste gume, prirodne ili sintetske, sa zupcima ravnomjerno raspoređenim po površini, gustoće ne manje od 10 i ne više od 30 na kvadratni centimetar.
 • Sendvič guma je jedan sloj spužvaste gume pokrivene jednim vanjskim slojem obične nazubljene gume, s debljinom nazubljene gume ne većom od 2 mm.
 • Materijal kojim je prekrivena ploha reketa proteže se po cijeloj plohi, ali ne preko ruba, osim na dijelu reketa uz dršku gdje se drži prstima i može biti nepokriven ili pokriven bilo kojim materijalom.
 • Ploha reketa, svaki sloj unutar plohe reketa i svaki sloj materijala za prekrivanje reketa ili ljepila, na strani koja se upotrebljava za udaranje lopte, mora biti neprekinut i jednake debljine.
 • Površina materijala za prekrivanje na stranici plohe reketa ili na stranici plohe reketa ukoliko je nepokrivena, mora biti bez sjaja, jasno crvena na jednoj i crna na drugoj.
 • Materijal za prekrivanje treba biti korišten bez bilo kakvih fizičkih, kemijskih ili drugih obrada.
 • Neznatna odstupanja u pogledu cjelovitosti površine ili jednoličnosti boje nastale slučajnim oštećenjem ili istrošenošću mogu se dopustiti, ako uslijed toga nisu znatno promijenjena svojstva površine.
 • Prije početku susreta i svaki puta tijekom susreta kad mijenja reket, igrač mora pokazati svom protivniku i sucu reket kojim će igrati i mora im dopustiti da ga pregledaju.

 

DEFINICIJE

 • Rally je razdoblje za vrijeme kojega je lopta u igri.
 • Lopta je u igri od zadnjeg trenutka u kojem je nepomična na dlanu slobodne šake prije nego je namjerno izbačena za serviranje pa dok igra nije odlučena kao “let” (ponavljanje) ili kao poen.
 • Let (ponavljanje) je dio igre čiji se rezultat ne broji.
 • Point (poen) je dio igre čiji se rezultat broji.
 • Šaka s reketom je šaka koja drži reket.
 • Slobodna šaka je šaka koja ne drži reket; slobodna ruka je ruka slobodne šake.
 • Igrač udara loptu ako je dodirne u igri s reketom koji je u šaci ili “šakom s reketom” do zgloba šake.
 • Igrač ometa loptu ako je on, ili bilo koja stvar koju nosi ili ima na sebi, dodirne u igri kada je nad ili se kreće prema površini igranja, a nije taknula njegovo polje od momenta kada je zadnji puta udarena od njegovog protivnika.
 • Server je igrač koji ima pravo da u igri prvi udari loptu.
 • Primatelj je igrač koji ima pravo da u igri drugi udari loptu.
 • Sudac je osoba određena da nadzire susret.
 • Pomoćni sudac je osoba određena da pomaže sucu u određenim odlukama.
 • Sve što igrač “nosi ili ima kod sebe” obuhvaća sve što je imao ili nosio na početku igre (osim lopte).
 • Smatrat će se da je lopta prešla “iznad ili oko” mreže ako prođe bilo kuda, osim između mreže i držača mreže ili između mreže i površine igranja.
 • Krajnja linija smatra se neograničeno produženom u oba smjera.

 

SERVIS

 • Servis počinje tako da lopta slobodno leži na otvorenom dlanu serverove slobodne šake koja miruje.
 • Server izbacuje loptu skoro okomito uvis, bez ikakvih rotacija, tako da se izdigne najmanje 16 cm nakon što je napustila dlan slobodne šake i da pada bez dodira s bilo čime prije nego je udarena.
 • Kad lopta pada server je udara tako da najprije dodirne njegovo polje, a zatim, nakon što je prošla iznad ili oko mreže, dodirne polje primatelja; u igri parova lopta treba dodirnuti desno polupolje servera, a zatim desno polupolje primatelja.
 • Od početka servisa pa dok nije udarena, lopta mora biti iznad razine površine igranja i iza krajnje linije servera i ne smije biti skrivena primatelju od servera, njegovog suigrača u igri parova ili sa bilo kojom stvari koju oni nose ili imaju na sebi.
 • Čim se lopta izbaci, serverova slobodna ruka i šaka mora biti uklonjena iz prostora između lopte i mreže. Napomena: Prostor između lopte i mreže je određen sa loptom, mrežom i njenim neograničenim produžetkom uvis.
 • Igrač je obvezan tako izvoditi servis da sudac ili njegov pomoćnik budu uvjereni da odgovara zahtjevima ispravnog servisa i svaki od njih može odlučiti da je servis bio nepravilan.
 • Ako sudac ili pomoćni sudac nije siguran u ispravnost servisa on može u prvom slučaju u susretu prekinuti igru i opomenuti servera, ali svaki slijedeći servis toga igrača ili njegovog partnera u paru koji nije jasno ispravan smatrati će se nepravilan.
 • Iznimno, sudac može ublažiti zahtjeve za ispravni servis, kada je uvjeren da je pridržavanje spriječeno zbog fizičke nemogućnosti.

 

UZVRATNI UDARCI

 • Servirana ili vraćena lopta mora biti udarena tako da dodirne protivničko polje, prelazeći preko ili oko mreže i to direktno ili nakon što je taknula mrežu.

 

REDOSLIJED IGRE

 • U igrama pojedinaca, server će prvi servirati, primatelj će zatim vratiti loptu inakon toga server i primatelj će naizmjence vraćati loptu.
 • U igri parova, server će prvi servirati, primatelj će zatim vratiti loptu, zatim će suigrač servera vratiti, a potom će suigrač primatelja vratiti loptu i iza toga svaki igrač u krugu istim redoslijedom će vraćati loptu.
 • U igri parova, kada par čine dva igrača koji su u kolicima zbog fizičke nemogućnosti, server će najprije servirati, primatelj će zatim vratiti, a nakon toga bilo koji od igrača para može pravilno vraćati. Ipak, niti jedan dio igračevih kolica neće prelaziti preko zamišljenog produžetka središnje linije stola. Ako se to desi, sudac će dodijeliti poen protivničkom paru.

 

PONAVLJANJE (LET)

Igra (rally) se ponavlja (let):

 • ako lopta prilikom izvođenja servisa na svom putu preko ili oko kompleta mreže dodirne komplet mreže, uz uvjet da je servis inače bio pravilan ili ako primatelj ili njegov suigrač ometaju put lopti;
 • ako je servis izveden kad primatelj ili par nisu bili spremni, pod uvjetom da niprimatelj niti njegov suigrač ne pokušaju udariti loptu;
 • ako igrač pogriješi kod serviranja ili vraćanja ili na neki drugi način povrijedipravila zbog smetnje izvan kontrole igrača;
 • ako je igru prekinuo sudac ili pomoćni sudac.
 • ako je primatelj u kolicima zbog fizičke nemogućnosti i lopta za vrijeme serviranja, uz uvjet da je servis inače bio pravilan:
  • nakon što je dotaknula primateljevo polje se vraća u smjeru mreže;
  • se zaustavi na primateljevom polju;
  • u igrama pojedinaca nakon što je dotaknula primateljevo polje prolazi preko bilo koje njegove uzdužne linije

Igra može biti prekinuta:

 • da bi se ispravila greška u redoslijedu serviranja, primanja ili promjeni strana;
 • zbog primjene ekspeditivnog sistema;
 • da se opomene ili kazni igrač ili savjetnik;
 • ako se uvjeti za igranje naruše na način koji može utjecati na ishod igre.

 

POEN

Ukoliko se igra (rally) ne ponavlja (let), igrač će dobiti poen:

 • ako njegov protivnik ne izvede pravilan servis;
 • ako njegov protivnik ne izvede pravilan povratni udarac;
 • ako lopta, nakon što ju je servirao ili je vratio, dodirne bilo što osim kompleta mreže prije nego je udarena od protivnika;
 • ako lopta prođe preko njegovog polja ili iza njegove krajnje linije bez da je dodirnula njegovo polje, nakon što ju je protivnik udario;
 • ako njegov protivnik ometa put lopti;
 • ako njegov protivnik namjerno udari loptu dvaput u nizu;
 • ako njegov protivnik udari loptu sa stranom reketa čija površina ne odgovara točkama 2.4.3., 2.4.4. i 2.4.5.;
 • ako njegov protivnik ili bilo što, što “ima na sebi ili nosi”, pomakne površinu igranja;
 • ako njegov protivnik ili bilo što,što “ima na sebi ili nosi”, dotakne komplet mreže;
 • ako njegov protivnik sa slobodnom šakom dotakne površinu igranja;
 • ako protivnik u igri parova udari loptu izvan izabranog redoslijeda od prvog servera i prvog primatelja
 • kao što je predviđeno u ekspeditivnom sistemu (2.15.4.)
 • ako su oba igrača ili para u kolicima zbog fizičke nemogućnosti
  • a njegov protivnik nije u minimalnom kontaktu sa sjedalom ili jastukom sa stražnjim dijelom bedra, kada udara loptu;
  • njegov protivnik dodirne stol s bilom kojom rukom prije nego što udari loptu;
  • njegov protivnik takne pod s podlogom za noge na kolicima ili nogom za vrijeme igre.
 • kao što je predviđeno redoslijedom igranja (2.8.3)

 

SET

 • Set dobiva igrač ili par koji prvi osvoji 11 poena, osim u slučaju da oba igrača ili para osvoje po 10 poena, kada set dobiva onaj igrač ili par koji prvi nakon toga osvoji dva poena više.

 

SUSRET

 • Susret se igra na bolji od bilo kojeg neparnog broja setova.

 

REDOSLIJED SERVIRANJA, PRIMANJA I STRANA

 • Pravo da se izabere početni servis, primanje servisa i strana treba se odlučiti ždrijebom i dobitnik ovog prava može izabrati da prvi servira ili prima servis, ili da započne na određenoj strani.
 • Kada je jedan igrač ili par izabrao da prvi servira ili prima servis ili da započne na određenoj strani, drugi igrač ili par ima pravo izabrati preostalu mogućnost.
 • Nakon svaka dva odigrana poena, primajući igrač ili par postat će server i tako do kraja seta, ili dok oba igrača ili para ne osvoje po 10 poena, ili do uvođenja ekspeditivnog sistema, kada red serviranja i primanja servisa ostaje isti ali će svaki igrač servirati naizmjence po jedan poen.
 • U svakom setu u igri parova, par koji ima pravo da prvi servira odlučit će tko će prvi servirati, a u prvom setu susreta par koji prima servis će odlučiti tko će od njih prvi primati servis; u sljedećim setovima susreta, kada se izabere prvi server prvi primatelj će biti igrač koji je njemu servirao u prethodnom setu.
 • U igri parova, kod svake promjene servisa, prethodni primatelj servisa će postati server, a suigrač prethodnog servera postat će primatelj servisa.
 • Igrač ili par koji su prvi servirali u setu, u narednom će setu susreta prvi primati servis, a u posljednjem mogućem setu susreta u igri parova par koji prima servis će izmijeniti svoj red primanja kada prvi par postigne pet poena.
 • Igrač ili par koji je započeo na jednoj strani u setu započet će na drugoj strani u sljedećem setu, a u posljednjem mogućem setu susreta igrači ili parovi će zamijeniti strane kad jedan od igrača ili parova postigne pet poena.

 

POREMEĆEN REDOSLIJED SERVIRANJA, PRIMANJA I STRANA

 • Ako igrač servira ili prima servis izvan redoslijeda, sudac će prekinuti igru čim se greška otkrije i nastavit će se tako da servira ili prima igrač koji bi to trebao raditi s postignutim rezultatom, a da je to u skladu s redoslijedom utvrđenim na početku susreta, i u igri parova s redoslijedom koji je izabrao par koji ima pravo prvi servirati u setu tijekom kojeg je greška otkrivena.
 • Ako igrači ne promijene strane onda kad su to trebali učiniti, sudac će prekinuti igru čim se greška otkrije i nastavit će se s igračima na onim stranama gdje bi se kod postignutog rezultata trebali nalaziti prema redoslijedu utvrđenom na početku susreta. U svakom slučaju će se priznati svi poeni postignuti prije nego što je greška otkrivena.

 

EKSPEDITIVNI SISTEM

 • Osim kako je predviđeno u 2.15.2 , ekspeditivni sistem će se primijeniti ako je set nedovršen nakon 10 minuta igre ili u bilo koje vrijeme na zahtjev oba igrača ili para.
 • Ekspeditivni sistem se neće primijeniti, ako je odigrano najmanje 18 poena u setu.
 • Ako je lopta bila u igri kad je vrijeme isteklo i ekspeditivni sistem će se primjeniti, sudac će prekinuti igru, a nastavit će servirati igrač koji je servirao u prekinutoj igri; ako lopta nije u igri kad će se ekspeditivni sistem primjeniti, igra će se nastaviti tako da će servirati igrač koji je u prethodnoj igri primao servis.
 • Nakon toga, svaki će igrač servirati jedamput naizmjence do kraja seta, i ako primajući igrač ili par učini 13 pravilnih odbojnih udaraca primatelj će dobiti poen.
 • Jednom primjenjen, ekspeditivni sistem ostaje u primijeni do kraja susreta.

 

Ova pravila dio su Handbook-a ITTF-a za 2011-2012, a obuhvaćaju poglavlje 2. Pravila stolnog tenisa

Izdavač: STRUČNA KOMISIJA UHSTS

 


Objavljeno

u

, ,

autor/ica