Pravila turnina u malom nogometu m/ž

PravilaP R O P O Z I C I J E

NATJECANJA ZRAČNIH LUKA HRVATSKE U MALOM NOGOMETU
/muškarci i žene/

 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Sudionici u natjecanju su malonogometne ekipe Zračnih luka Hrvatske.

Žene:

1. ZL Zagreb

2. ZL Dubrovnik

3. ZL Split

Muškarci:

1. ZL Zagreb

2. ZL Dubrovnik

3. ZL Zadar

4. ZL Pula

5. ZL Split

Članak 2.

Natjecanjem rukovodi imenovana osoba domaćina susreta Zračnih luka Hrvatske i osoba-voditelj za mali nogomet imenovana od strane programskog vijeća, te utvrđuje sustav natjecanja.

Članak 3.

Natjecanja se mogu organizirati po jednostrukom, dvostrukom bod sustavu, jednostrukom ili dvostrukom kup sustavu ili kombinacijom bod i kup sustava te turnirskim sustavom.

Raspored utakmica određuje se ždrijebom i na osnovu plasmana prethodne godine.

Članak 4.

Tereni za igru na kojima se odigravaju utakmice moraju odgovarati mjerama i to: dužina najmanje 38, a najviše 42 metara, a širina najmanje 18 i najviše 22 metara, sa kvalitetnom tvrdom, parketnom ili travnatom podlogom i drugim standardima. Utakmice se mogu igrati samo na terenu koji je osposobljen za igru.

Organizator je obvezan teren pripremiti za igru tako da bude potpuno sposoban za odigravanje utakmice.

Da li je teren nepogodan za igru zbog nečeg drugog što spada u višu silu, odlučuje jedino sudac koji je određen da vodi utakmicu uz suglasnost voditelja natjecanja.

Sudac neće započeti utakmicu:

a) ako teren za igru nije pravilno i vidljivo obilježen, a sve naprave pravilno i ispravno postavljene,

b) ako su uvjeti na terenu takvi da ne dopuštaju odigravanje utakmice.

Sudac i voditelj natjecanja su obvezni da u zapisnik unesu donesenu odluku o nepogodnosti terena i zapisnik dostave programskom vijeću.

 Članak 5.

Klubovi u natjecanju imaju pravo na izmjenu rasporeda odigravanja utakmica ukoliko daju više od dva igrača u druge sportove a provode se u istom terminu.

ORGANIZACIAJA UTAKMICA- OBVEZE I ODGOVORNOSTI

 Članak 6.

Organizaciju utakmica provodi odgovorna osoba domaćina i obvezna je brinuti o uspjehu organizacije utakmica.

Organizator susreta obavezan je osigurati neophodne tehničke uvjete i osobu za pisanje zapisnika,izvještaja sa utakmica,mjeritelja vremena i dr.

Članak 7.

Domaćin je obvezan poduzeti sve potrebne mjere za sigurnost sudaca i ekipa učesnika po dolasku,za vrijeme odigravanja utakmice i povratka u hotel.

Domaćin je obavezan na utakmicama osigurati medicinsku pomoć i zamjensko medicinsko vozilo.

 Članak 8.

Sve utakmice natjecanja igraju se na terenima koji odgovoaraju:

– propisma pravila igre za mali nogomet- FUTSAL.

– pravilniku o nogometnim natjecanjima HNS-a.

 Članak 9.

Za odigravanje utakmica domaćin je obavezan osigurati dvije (2) ispravne lopte.

 Članak 10.

Za vrijeme odigravanja utakmica u igralištu pored terena, na klupi se mogu nalaziti sljedeće osobe:

-liječnik

-predstavnik ekipe

-trener

-pomoćni trener

-rezervni igrači (odjeveni u sportsku opremu)

Samo jedna osoba smije stajati na nogama i sudjelovati u vođenju momčadi.

Kretanje trenera ili jedne od službenih osoba dozvoljeno je samo unutar unutar označenog prostora sukladno pravilima igre za mali nogomet –FUTSAL.

Utakmica se igra :

2 x 20 minuta / bez zaustavljanja vremena / muškarci

2 x 15 minuta / „               „               „       / žene

Svaka ekipa ima pravo na jedan jednominutni odmor „time out“ tokom poluvremena.

Između prvog i drugog poluvremena propisan je odmor od pet (5) minuta .

Prilikom jednominutnog odmora dopušteno je igračima koji su tom trenutku igrali sjesti na klupu za pričuvne igrače uz službene osobe dok svi pričuvni igrači moraju ući u teren za igru.

 Članak 11.

Ekipe su odgovorne za ponašanje svojih igrača ,službenih osoba ,članova i svake druge osobe koja obavlja dužnost na utakmici u ime ekipe.

PRAVO NASTUPA

 Članak 12.

Pravo nastupa na utakmicama imaju svi zaposlenici Zračnih luka uz identifikacijski bedž pripadnosti.

Na utakmicama mogu nastupiti samo oni igrači koji su zdravstveno sposobni o čemu brine voditelj ekipe pripadnosti.

Utakmice se igraju s pet igrača u terenu plus golman ( 5 + 1 )

Klub može započeti utakmicu ako ima šest (6) prisutnih, sposobnih igrača za nastup u sportskoj opremi koja se upisuju u zapisnik, a najmanje pet (5) igrača.

Ekipe su obavezne prijaviti sve igrače koji nastupaju na utakmicama.

Ekipe su dužne biti na terenu najkasnije 15 minuta od utvrđene satnice odigravanja utakmice .

VODITELJ UTAKMICE-DELEGAT

 Članak 13.

Delegat koji zastupa programski savjet za natjecanje kontrolira ispravnost identifikacijskog bedža igrača i službenih osoba.

Delegat je obvezan kompletan zapisnik s utakmice sačiniti odmah po završenoj utakmici u nazočnosti voditelja ekipa.

 Članak 14.

Za svaku utakmicu obavezno se ispunjava zapisnik o odigranoj utakmici.

Delegat , suci i službeni voditelji ekipa obavezno se brinu o pravilnog unošenju podataka u zapisnik utakmice koji su obavezno svojeručno potpisati na ispisano izdanju.

SUCI UTAKMICE

 Članak 15.

Za sve utakmice suce određuje i osigurava organizator natjecanja.

Utakmicu sudi najmanje jedan (1) sudac koji je dužan prije predviđenog vremena početka utakmice pregledati teren za igru prema „pravilima igre za mali nogomet- FUTSAL„.

Ako sudac ustanovi da se utakmica ne može igrati, dužan je svoju odluku priopćiti domaćinu organizatoru natjecanja.

 Članak 16.

Utakmicu sudi sudac prema pravilima igre za mali nogomet –FUTSAL.

Sudac je na utakmicu dužan doći primjereno odijeven.

Ako na utakmicu ne dođe netko od sudaca određenih od strane domaćina natjecanja postupak odabiranja istih ide na sljedeći način:

-utakmicu može suditi i licencirani sudac koji se nalazi u gledalištu

-utakmicu može suditi i neutralni voditelj ekipa u sustavu natjecanja

Članak 17,

Suci nisu odgovorni za bilo kakav oblik ozljede igrača,službene osobe ili gledatelja zbog neke odluke koju je donio u smislu Pravila igre u odnosu na normalni postupak potreban radi održavanja,odigravanja i kontrole utakmice.

TEREN ZA IGRU – UVJETI ZA ODIGRAVANJE UTAKMICA

 Članak 18.

Utakmice se mogu igrati na terenima koja zadovoljavaju propisane uvjete „Pravila igre za mali nogomet.Futsal“ a moraju udovoljavti uvjetu da svi sudionici imaju iste uvjete /umjetna trava – prirodna trava-dvorana /.

Da li je podloga za igranje nepodobna za igru zbog nevremena ili zbog nečeg drugog što spada u višu silu,odlučuju sudac,odgovorna osoba programskog savjeta i voditelji ekipa.

Temeljem odluke iz stavka dva odgovorna osoba programskog savjeta i voditelji svih ekipa mogu donijeti odluku većinom glasova o promijeni podloge terena i nastaviti natjecanje.

 ŽALBA

 Članak 19.

Žalbe na utakmicu podnosi se Programskom savjetu koji ih riješava u prvom stupnju , a podnosi se odmah nakon utakmice u pisanom obliku odgovornoj osobi imenovanoj od strane Programskog savjeta-domaćina.

 Članak 20.

Protiv odluke Programskog savjeta ne može se uložiti žalba .

 REGISTRACIJA UTAKMICA

Članak 21

Ako na utakmicu nije uložena žalba,a ne postoje razlozi za registraciju utakmice po službenoj dužnosti sa 3 : 0 (par forfe),utakmica će se registrirati postignutim rezultatom.

Ukoliko dođe do prekida utakmice zbog više sile / vremenske nepogode / , ozljeda ,tehničkih razloga a slijedom pravila o najmanjem broju igrača za odigravanje utakmice ili zbog nesportskog ponašanja igrača utakmica će se registrirati po slijedećem pravilu;

  • ako je proteklo manje od 30 minuta igre do prekida zbog nevremena utakmica će se nastaviti odmah nakon što se steknu uvjeti za igru/ocjena suca,voditelja natjecanja,odgovorne osobe – domaćin i voditelja ekipa/.Ekipa koja ne izađe na teren u tom slučaju gubi utakmicu s rezultatom 3 : 0 bb.
  • ako je proteklo više od 30 minuta igre do prekida:

a/   a nakon 30 minuta od prekida s postignutim rezultatom u slučaju nepostojanja uvjeta za igru /ocjena suca,voditelja natjecanja,odgovorne osobe-domaćin i voditelja ekipa/

b/     s 3 : 0 za ekipu koja nije izazvala prekid zbog nesportskog ponašanja bez obzira na rezultat u momentu prekida

Odigrane utakmice registrira odgovorna osoba-voditelj natjecanja u pravilu odmah nakon utakmice a po izvječću suca i službene osobe – zapisničara.

 UTVRĐIVANJE PLASMANA

Članak 22.

Klub koji pobijedi na utakmici,osvaja tri boda,a kod nerješenog rezultata svaki klub osvaja po jedan bod.

  1. Plasman na tablici utvrđuje se zbrojem osvojenih bodova.
  2. Ako klubovi osvoje isti broj bodova odlučuje razlika između danih i primljenih zgoditaka /pozitivna gol razlika /.
  3. U slučaju iste gol razlike,bolje mjesto na tablici zauzima momčad koja je postigla više zgoditaka.
  4. Ako su svi gornji parametri jednaki redoslijed se utvrđuje bacanjem novčića .

 Članak 23.

Tablicu o redoslijedu proglašava voditelj natjecanja za mali nogomet i kao takvu daje na verifikaciju Programskom savjetu na usvajanje .

Članak 24.

Programski savjet verificira konačni redoslijed takmičenja temeljem ovog pravilnika i nakon rješavanja žalbi na pojedine utakmice , njihova odluka je konačna .

 OPREMA MOMČADI

 Članak 25.

Dresovi ili majice jedne momčadi moraju biti istih boja i na poleđini označeni jasno čitljivim brojevima od 1 – 99 smještenim u sredini .

Vratar mora nositi dres ili majicu koji se vidno bojom razlikuje od dresova njegovih suigrača,igrača suparničke momčadi i sudaca.

Brojevi na dresovima moraju odgovarati onima na popisu igrača u Zapisniku o utakmici,prema „Pravilima igre za mali nogomet-Futsal „ a sukladno Pravilu III.

Domaćin susreta Zračnih luka je obavezan osigurati markere ukoliko momčadi imaju istu boju dresova .

TIJELA NATJECANJA

 Članak 26.

Tijela natjecanja su :

.   Programski savjet za natjecanje

.   Odgovorna osoba-domaćina za mali nogomet

.   Voditelj za mali nogomet

 PROGRAMSKI SAVJET

 Članak 27.

Programski savjet za natjecanje:

– ima nadzor nad natjecanjem u malom nogometu

– sudjeluje u pripremi i provođenju natjecanja

–  rukovodi natjecanjem u skladu s Propozicijama natjecanja i ostalim pravilnicima koji se primjenjuju u natjecanjima

– određuje odgovornu osobu-domaćina za mali nogomet

–  imenuje voditelja natjecanja za mali nogomet

– registrira utakmice i rješava sve prigovore i žalbe na odigrane utakmice

– donosi konačnu tablicu natjecanja na prijedlog voditelja natjecanja za mali nogomet

– vodi evidenciju o igračima-djelatnicima prijavljenih za utakmice

– utvrđuje satnicu,te odobrava promjenu termina i satnice odigravanja utakmice sukladno Propozicijama natjecanja i odlukama Programskog savjeta

– prati i proučava sustav natjecanja i predlaže izmjene i dopune,

–  priprema prijedlog uputa o vršenju dužnosti Odgovorne osobe-domaćina za odigravanje utakmica

– kontrolira ispunjavanje uvjeta klubova zračnih luka za odvijanje natjecanja,podnosi prijave protiv sudionika natjecanja zračnih luka koji prekrše odredbe ovih propzicija,Pravilnika o nogometnim natjecanjima i Kodeksu ponašanja,

– priprema i predlaže normativne akte i odluke potrebne za natjecanje

– usko surađuje s odgovornom osobom-domaćin i voditeljem natjecanja za mali nogomet,dostavljajući sve potrebno za nesmatano informiranje svih čimbenika unutar i van organizacije.

  ODGOVORNA OSOBA-DOMAĆIN ZA MALI NOGOMET

 Članak 28.

Odgovorna osoba-domaćin :

. priprema normativne akte i prijedloge odluka u svezi natjecanja za mali nogomet

. sudjeluje u pripremi, provođenju i osiguranju svih tehničkih uvjeta terena za odigravanje utakmica

. određuje suce za utakmicu

. vodi brigu da svi sudionici utakmice imaju ispravan identifikacijski bedž djelatnika zračne luke

. vodi brigu o suđenju na svim utakmicama

. prikuplja i analizira zapisnike i izvješća s utakmica u koordinaciji s voditeljem natjecanja

. informira Programski savjet o potrebi preuzimanja odgovarajućih mjera

. podnosi prijave i sudjeluje u analizi materijala iz službenih prijava,prigovora i žalbi u svezi sa suđenjem na utakmicama

. obavlja i druge dužnosti koje mu povjeri Programski savjet

. usko surađuje s voditeljem za mali nogomet,dostavljajući sve potrebno za nesmetano informiranje svih čimbenika unutar i van organizacije.

 VODITELJ NATJECANJA ZA MALI NOGOMET

 Članak 29.

Voditelj natjecanja za mali nogomet :

. sudjeluje u pripremi, provođenju i osiguranju svih tehničkih uvjeta terena za odigravanje utakmica

. vodi brigu o suđenju na svim utakmicama

. prikuplja i analizira zapisnike i izvješća s utakmica

. informira Programski savjet o potrebi preuzimanja odgovarajućih mjera

. podnosi prijave i sudjeluje u analizi materijala iz službenih prijava,prigovora i žalbi u svezi sa suđenjem na utakmicama

. na osnovu prikupljenih zapisnika i temeljem članka 22. Ovih propozicija za mali nogomet donosi konačni poredak natjecanja zračnih luka i podnosi ga Programskom savjetu na usvajanje.

 OSTALE ODREDBE

 Članak 30.

Klubovi sudionici natjecanja obavezuju se poštivati odredbe Propozicija natjecanja,odluka organa natjecanja kao i načela Fair Play-a.

Članak 31.

Klubovi su dužni prijaviti i podnijeti na uvid odgovarajući identifikacijski bedž   igrača sudionika natjecanja.

 Članak 32.

Prava nastupa nema igrač koji je kažnjen doživotnom zabranom igranja nogometa od strane tijela HNS-a .

 KAZNENE ODREDBE

 Članak 33.

Za povrede odredaba ovih Propzicija disciplinsku odgovornost snose sve za to odgovorne Zračne luke-klubovi,igrači,suci,odgovorna osba-domaćin,voditelj natjecanja i ostali djelatnici a mogu biti kažnjeni od strane Programskog savjeta a prema odredbama Disciplinskog pravilnika HNS.

 Članak 34.

Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama vrijede odredbe Pravila malonogometne igre,Pravilnika o natjecanju HNS-a,te ostalih propisa i odluka HNS-a.

 ZAVRŠNE ODREDBE

 Članak 35

Za tumačenje ovih propozicija nadležan je Programski savjet zračnih luka Hrvatske,a između Odgovorna osoba-domaćin te Voditelj natjecanja za mali nogomet.

Članak 36.

Ove propozicije stupaju na snagu danom objave u službenom glasilu domaćina Sportskih susreta zračnih luka Hrvatske .

Dana,18.02.2015.god                                              Voditelj natjecanja

Rast Milan

 

 

 

 


Objavljeno

u

,

autor/ica