Sva prava pridržana

Ove web stranice osmišljene su u svrhu davanja općih informacija o Društvu za sportsku rekreacijeu ZLZ, te njezinim uslugama .
1.    Sve informacije i podaci dostupni na web stranicama Društvu za sportsku rekreacijeu ZLZ isključivo su informativne naravi i nemaju nikakve pravne posljedice osim u slučajevima kada je to izričito navedeno. Sve informacije o Društvu  ne predstavljaju pravno-formalnu ponudu. Ni Društvu za sportsku rekreacijeu ZLZ ni bilo koja druga pravna ili fizička osoba koja je sudjelovala u oblikovanju i izradi ovih web stranica ni u kojem slučaju ne preuzima odgovornost za štetu koja bi proizašla ili bila povezana s postojanjem, pristupom, upotrebom i/ili nemogućnošću upotrebe ovih web stranica i/ili informacija na ovim web stranicama,  kao ni za bilo kakve greške ili nedostatke u njihovom sadržaju. Društvu za sportsku rekreacijeu ZLZ zadržava pravo promjene sadržaja ovih web stranica u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i bez obzira na razlog, bez prethodnog upozorenja. Društvu za sportsku rekreacijeu ZLZ ne preuzima odgovornost ni za kakve posljedice takvih promjena.

2.    (a) Ove web stranice sadrže i informacije trećih strana i poveznice na web stranice trećih strana. Gdje god je to, prema našoj procjeni, praktično, to je prikladno označeno. Međutim, Društvu za sportsku rekreacijeu ZLZ ne poznaje sadržaj informacija koje se nalaze na web stranicama trećih strana i zato ne preuzima nikakvu odgovornost za njihove informacije.
(b) Ove web stranice mogu sadržavati netočne ili tiskarske greške. Društvu za sportsku rekreacijeu ZLZ će učiniti sve da informacije budu ažurne, ali ne preuzima nikakvu odgovornost za njihovu točnost ili cjelovitost. Društvu za sportsku rekreacijeu ZLZ povremeno mijenja svoje proizvode ili njihove specifikacije. Vaša je dužnost steći uvid u najnovije dostupne informacije.
(c) Vaša je dužnost osigurati da je materijal na ovim web stranicama oslobođen bilo  kakvih virusa, crva ili drugih neželjenih posebnosti. Ukoliko smatrate da se nešto od gore navedenog pojavljuje na ovim web stranicama, o tome nas odmah obavijestite.

3.    Sve informacije (pisane i slikovne) koje se nalaze na web stranicama Društvu za sportsku rekreacijeu ZLZ, u zakonski dozvoljenom okviru predmet su autorske zaštite ili drugog oblika zaštite intelektualnog vlasništva. Dokumenti objavljeni na ovim web stranicama mogu se reproducirati samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju sačuvati sva navedena upozorenja o autorskim ili drugim pravima te se ne smiju prepisivati, umnožavati ili drugačije širiti u komercijalne svrhe bez izričitog pismenog dopuštenja Društvu za sportsku rekreacijeu ZLZ. Sva prava pridržana.

Komentari

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)