Oznaka: pravila šah

  • Pravila igre šah

    U igri šah primjenjuju se pravila Hrvatskog šahovskog saveza sukladna Pravilima šaha (prihvaćenima na 84. kongresu FIDE u Tallininu (Estonia)) koja stupaju na snagu 1. srpnja 2014. Cjelokupni pravilnik dostupan je putem linka Pravila šaha-FIDA.